Japonské preklady kaziet - OCR free

винтаж кассеты для магнитофона, ртр, 8трак ... vintage hifi stereo

Moderátori: EZ647, AdmineR

Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Sony CDix II 50 1997:

Sori dada 7 luv 7 tudo 7 n7 da - < ta/ta 7 tu a .
7y len a //7/// 7chike775/77/7A/ /7a// u//a7 wal/p// la nee gruul// la a7 prežitie
Podrobnosti o Soru. Hanba Tehsotapum a /
Gwilu Kto. Tefugu nodapusumusu 7
Shikarasu 3
Zabíjanie severného Falkemu. Kuso akubaju no dai beneficiary design ka toda.
Sedem základných kníh Sc v lesoch Tedetage Tamami.
Čas ral mi sneh a bibirenbuhmakakaniii ni leoibuaktatii no daa fufu akka "Ikushima de".
(na HH) TTAYJT4Ya4 ISAEI KESHI-50CDX2E, JFL EE TAMAJE, JFL EE TAMAJE, JFL EE TAMAJE
JFL EE Jama JE
posltion to" land ".
Haha ľudia Na DAN HMD EIDO KHAN 4NI PO7 RETURN
Vráti sa aj portrét GE.
GE Portrait return tiež vedie
EROZEE svedectvo HEB 0 rainbow 58 návrat 48KLC77AE II všetky
BMMMUHIUUUUURN T4901780452972 Porovnanie

Fuknciu ONYi je možné vymeniť. Prečítajte si poznámky k seizmickému povrchu.
NM HH 1Lo 1Lo osoba ff.
| NH "10On 1 1Lo extra
NM HH
Osoba.
CDix 2471.676.01

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Nevyťahujte stúpací kábel. Nevyťahujte stúpací kábel ani sa ho nedotýkajte.
Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie vášho Legocogoda.
Po použití pásku prekontrolujte a umiestnite ju na určené miesto (napr. do silného magnetického poľa alebo na stôl).

Nižšie sú uvedené niektoré z najbežnejších druhov potravín
Ak je niektorý z našich japonských výrobkov vyrobených človekom chybný, vymeníme ho za nový v rovnakom množstve. Ak je tovar chybný, vymeníme ho za nový v rovnakom množstve. Ďalšie rezervácie nebudú akceptované.
Akékoľvek iné nahrávky, okrem iného aj tie, ktoré sa vám nepodarilo vytvoriť z vysielania run-o, lego kódov alebo kaziet, sa nesmú používať bez súhlasu držiteľa práv podľa autorského zákona.
Otázky týkajúce sa spoločnosti Sony Corporation (
Spoločnosť Sony Corporation
6G-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141, Japonsko Centrum služieb zákazníkom (03)5448-3311

Táto kazeta je vybavená mechanizmom BS (šetriacim batérie), ktorý znižuje trenie vo vnútri kazety.

NN Ss, použitie mechanizmu BS (Battery Saving) znižuje spotrebu energie pri spúšťaní kaziet na Walkman a umožňuje CDix ! (Normálne]

Životnosť batérie sa zníži približne o 5 % pri CDix (vysokopozitívna) a približne o 2 % pri CDix IV (kovová) a približne o 6 % pri CDix III (kovová).
SN SN SSn
Životnosť batérie sa skrátila o 5 % v prípade CDix (Hybopositive) a o 6 % v prípade CDix IV (Metal).
Irenglen [Merané naším referenčným modelom (ekvivalent WM-EX1).
Nink fCDix 1 V porovnaní s modelom 1995 (BSM bez obmedzenia)]
1 gs in = xm Walkman je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Crystal Corporation.
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Sony CDix II 50 1998:

| Mäkké otvorené tenké puzdro
BS (Batchley Saviping) mechanizmus
El """"" "Shishi s čistiacou funkciou"_ Na použitie medzi ošetrujúcimi páskami 8
pozícia kniha 0 Dátum narodenia Názov položky C-50CDX2F
Kreslenie
2 Vedúci E s posádkou
Vrátiť T4901/80520664

SONY Tento štítok je možné vymeniť. Prečítajte si poznámky na zadnej strane.
N.R.LIOn 口Oo
NR.R.LOon 口ow
KOLEKCIA CD SINGLOV
CD BEST Ccollection Walkman 2 | D
' 1
] 1
5 ::raw |
Te r rilo 1 odmietnutie | 2-471-741-01 ⑫
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Pásku nevyťahujte ani sa jej nedotýkajte prstami.
Trest Pozorne si prečítajte [návod na obsluhu] používaného diktafónu.
Trest Po použití kazetu dôkladne vyčistite, vložte ju do určeného puzdra a uložte ju mimo dosahu vysokých teplôt, silných magnetických polí (napr. na vrchole televízora), južného slnečného svetla a miest, kde sa môže ľahko vyskytnúť pleseň.
Vyhýbajte sa vysokým teplotám, silným magnetickým poliam (napr. v televízoroch), slnečnému žiareniu a miestam náchylným na tvorbu plesní.
Ak je výrobok chybný z dôvodu výrobnej chyby, vymeníme ho za rovnaký počet nových pások. V opačnom prípade nás kontaktujte.
Bez súhlasu držiteľa autorských práv nesmiete používať žiadne záznamy z rozhlasového vysielania, nahrávok alebo kaziet na iné účely ako na osobnú potrebu.
Ďalšie informácie o spoločnosti Sony získate od
Spoločnosť Sony Corporation
Centrum služieb zákazníkom, 6-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001, Japonsko (03)5448-331 1
Táto kazeta je vybavená mechanizmom BS (Battery Saving), ktorý znižuje odieranie vo vnútri kazety.
Táto kazeta využíva mechanizmus BS (šetriaci batériu) na zníženie opotrebovania vo vnútri kazety, čo pomáha znížiť spotrebu energie pri spúšťaní kaziet v prehrávači Walkman, a môže sa používať aj s CDix (normálne).
SA. CDix (Normal) SA a CDix II (Hybopositive) majú životnosť batérie približne 5 %, resp. 29 %.
NNSSa di [Zobrazené v našom referenčnom modeli (fáza WM-EX1).
V porovnaní s modelom z roku 1995 (meranie ľadu v rámci BSM)
83 nim Walkman je predajná spoločnosť Sony.
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Sony CDix II 50 2000:

Popové rytmy a tónové harmónie
Chcel som tento nový pocit.
Ľahko rozpoznateľné strany A a B Čisté prasknuté polovice refrénu.
Dvojfarebné tenké puzdro.

A):a B):a
People@ Názov produktu: Audiokazeta

4 ⑱ Bo-pozícia : vysoká poloha

Staré ⑯ Minúty: 50 min. tam a späť / 25 min. na strane Hou


SONY Túto lampu možno vymeniť.
(Smel Mememimi/ (AXI)/)
(Smelme-memimi/ (AXI" /))
FR Všetky koncové osoby
Gb
Gb
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
| V prípade problémov s výrobkom sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.
Na použitie výrobku je potrebné navinúť slučku po celej dĺžke okolo stĺpca použitia.
Obtočte slučku okolo porovnávacieho stĺpca a vložte ju do puzdra. Nepoužívajte na slnku.
| 2 EE Sadze.
Najskôr si pozrite nasledujúci zoznam.
SS, -Day.

| Priečinky sú tiché a vhodné na odstránenie.
Nahrávku vyhotovila tá istá osoba, ktorá ju vyhotovila aj na začiatku.
"Pánsky sprievodca svetom" je príručka pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svete "Pánskeho sprievodcu svetom" a "Pánskeho sprievodcu svetom".
Prvým je "Jubileum". Život obyvateľov krajiny.
Nilter. 33- (dolná časť).
)
/
/
!
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Sony XSII 50 1994:


HIO5OoOo=o> GU. HIO5OoOo=o> GU. HIO5OoOo=o> GU. [Návrat nepriateľa "Nepriateľ návrat dúha Changming "
ne normálnej pásky možno použiť na všetky druhy zvukov vrátane pocal
Svedectvo MM ma Ming portrét Hui kryštály Hypositive pásky sú ešte čistejšie vo vysokých frekvenciách, ako sú syntetizátory a gitary.
5 Changma IOhbhvovovovos5=*= |knowledge Odporúčame tento produkt tým, ktorí ho chcú nosiť.
Ak sa vyskytnú chyby spôsobené našou výrobou, vymeníme pásku za novú s rovnakým počtom opakovaní.
Výrobok je k dispozícii v širokej škále farieb. 7 a
Nižšie sú uvedené príklady pások. 7 a 7)
Nonie Kabushiki Kaisha E141 6 7 35 Kitaguchigawa, Shinagawa-ku, Tokio, Japonsko (osoby)
Kontaktujte centrum služieb zákazníkom (03) 5448 3311 Mid n apan PP
Hak 1 * Sen 0
Sh ee posltion
† '4 Ri 0 ] a 8 U blízko 6 0 4 u () 0 s o m e n t o s
Masho PRYErS Masho EE Masho haha / \n
Intervencia: svedok intervencie 781 Intervencia syndrómu

SNS 4
SNS 4 EYE YYE YOT E TTYTY E YYE YYE MAYA MAYA MAYA IT
Nižšie sú uvedené niektoré z najdôležitejších otázok, ktoré je potrebné riešiť, aby vláda mohla riadne reagovať na krízu.
IO WW SI OO "
TTYTITTOT IT II TTYOTE TO
IT 0 " "IT 0 " "IT 0 " "IT 0 " "IT 0

Pásky sa musia úplne vyčistiť a uložiť do určeného puzdra.

Pásky by sa mali udržiavať voľné a nemali by sa poškriabať diktafónom a nemali by sa používať pri vysokých teplotách, vysokej vlhkosti, silných mužských telách alebo na telefónoch s pravouhlými slnečnými clonami alebo v kabátoch s plášťami.

Najčastejšou príčinou je používanie klimatizácie.

Ak sa vyskytnú chyby spôsobené konštrukciou našich chrámov, kontaktujte nás.

V takomto prípade lístok rýchlo prefotíme po celej dĺžke, vrátime ho a nahradíme novým, ktorý vyhotovila tá istá osoba.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Nepoužívajte nahrávky spoločností Rincio Broadcasting, Recourt, Teff ani žiadne iné nahrávky.

Pozorne si prečítajte "Návod na používanie" nahrávok v nasledujúcich štyroch častiach a užívajte ich ako jednotlivec, ale nepoužívajte ich na iné účely ako na vlastné osobné použitie materiálu chráneného autorskými právami.

Názov ME šok: život: všetky knihy [0

| Nižšie sú uvedené niektoré príklady typov ľudí, ktorí sa zaujímajú o používanie knihy.Ako používať Rahel

(Ei sa používajú takto: 1.

Bk. 2 9 TDI ni ni Tsuke04 2 Stále Kmu

Rin wa suzun ni matau koru pomaly vytiahnuť a potom odlepiť Tokio (0315448- 13)

TSUZU KI TEI
Používateľov profilový obrázok
Kazetowich
vintagehifi.sk inventár
Príspevky: 8201
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 16:18
Bydlisko: polia, lúky a háje SR
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa Kazetowich »

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Sansui 331 klub czechoslovakia, old Pioneer receivers
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Sony Metal-ES Stamina 50 1996, časť z nálepiek:

Nepoužívajte diktafón na iné účely ako na osobné potešenie. Záznam sa nesmie použiť na iný účel ako na osobné potešenie atď. a nesmie ho použiť nositeľ práv podľa autorského zákona.
Západka na boku kazety slúži na zabránenie náhodnému vymazaniu. Ak túto západku zlomíte, nemôžete kazetu používať bez povolenia.
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

TDK AD 50 1991 Japan:

Neviem, čo mám robiť.
Densin yun yun ryuu. Bākar skin yaka Rokufuka Sekhito.
Noag no 1/2 da dai/.
Paco AD-X _ AR AR-X
PH Enemy návrat 5 rm
EE EE EMI IE RI
3 Portrét Ama2 24205 Suehiro
H:H:Hou0oE:Siochangli8 20 EE SI EC Časový interval
Pacient je v šoku a nie je schopný návratu do nemocnice.
EE Person - "____"
0 HIIIWIIIIIIIIIII
Riadený návrat 2820 a stále
31
SK
T4902030013301 Ran S
HIIIWIIIWIIIWIIIII
Keď som prvýkrát videl "Lan Sbu", prekvapilo ma, že je to veľmi malý počet ľudí.

Prosím, uveďte a vložte do oblasti polovičného štítku so sadzbou.
Gugslehiuuo5955595ktkbtkBLLLLLLLLLLIkEtRLL
Norden yi2 a 4 lui/.
Norino n2.

Iku / nr 1dondoff
Icno NIRAI 1HONUDOFF
12345678 Ap |
90AABBCC Jeden @TDK
Bezpečnostné opatrenia pri používaní TDK stupnice pre audio pásky

Čistite pásku dočista. IAE . | | | <Prejsť|
IAE: *To znamená, že pásky zostávajú voľné a nepoužívajú sa.
Nasledujú niektoré z príčin plného _AD-X . IAE. Člen.
Za pásku neťahajte a nedotýkajte sa jej prstami. Medzi _AR
*Odložte poistku proti neoprávnenej manipulácii na hornej strane kazety, aby ste mohli prepnúť 2 č. ARX.
Ak je zložený, nie je možné ho vymazať ani znovu nahrať. Vek
Pohodlné na ukladanie dôležitých záznamov. 5. =Raw: páska s vysokou šírkou pásma.
Pozorne si prečítajte návod na obsluhu vášho e@recorderu alebo deck. SH na SH Teri
Po použití sa uistite, že je úplne zabalený a vložený do predpísaného puzdra SRX OU.
Umiestnite ho do puzdra a vyhýbajte sa vysokým teplotám, vysokej vlhkosti, silným magnetickým poliam (v blízkosti televízora alebo reproduktorov) | SA-: 2
Skladujte mimo dosahu priameho slnečného svetla a prašných miest. SAX-U Honkan
V prípade otázok kontaktujte Dareponjomatenita, 13-1, Nihonzokute, Chuo-ku, Tokio, Japonsko.
TDK Sahisu Station, 103 S(03)278-5151 MA
- - - - - AAA-Y | Leeds
- - - - MA-X | ! | 1 mil.
*Ty alebo Ran-o Úspech alebo súd .
| Nižšie je uvedený zoznam najdôležitejších otázok, ktoré sa musia v nahrávke riešiť. MA-XG Sezónne obdobie
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

TDK AR 50 1989 Japan:


Verejne SDD NORMÁLNY TYP POSIFIKÁCIE

' Normálne skreslenie: 1204s EQ
Čas nahrávania. Stlačte IAD-X IAR-X> @ 5 minút záznamu na dverách a 50 minút na spiatočnej ceste.

Oi: Kalibrácia intervalu portrétu Mun Hi Ni
"Super-multičasticový, vysokoenergetický, vysokoteplotný, vysokoenergetický" človek
Používa sa magnetický materiál Terasho N Piferic.
MOL nádherného stredného a nízkeho frekvenčného rozsahu, ako je @ metal tave a časy, je úplne plochý až po ultravysoký frekvenčný rozsah.
Frekvenčná odozva je úplne plochá a siaha až po veľmi vysoké frekvencie. Slovo Chang's
e Výkonná odozva na silné digitálne zvuky. MOL ostrosti 315Hz ・ +B.5dB 5 odevov MRCAU
Dobrý U, meč. Šikmý hluk: - 5B 0dB Rozchod kolies 0,6 mm
Novo navrhnutý polovičný, HF a AH mechanizmus vyrobený z dvoch druhov materiálu odliateho z jedného kusu.
Mechanizmus AH.
Mechanizmy HF a AH sú navrhnuté tak, aby potlačili rezonanciu polovice a znížili tónový šum.
Nová konštrukcia tiež znižuje rezonanciu bylinného buffu a znižuje tónový šum.
Mechanizmy HF a AH sa používajú na zníženie tónového šumu potlačením rezonancie herbufu, čím sa zabezpečí vysoko presný chod pásky a dotyk hlavy.
Ak sa vyskytne porucha spôsobená výrobnou chybou, páska sa vymení za niekoľko nových pások a novú hlavu.
-Ak sa vyskytnú chyby spôsobené našou výrobou, vymeníme výrobok za niekoľko nových pások. |Zvončeková značka
Vymeníme ho za nový tave. Upozorňujeme, že iné objednávky neprijímame. Produkty TDK sú k dispozícii v nasledujúcich farbách. Číslo dielu AH-5UK TDK Corporation

Vláda. GO.
Osoba A DÁTUM/ČAS ny BB _DÁTUM/ČAS
Čas NONSE REDUKCIA LIN OUT_ - NOiSE REDUKCIA DIN lo OUT Čas 60

Príklad.

Sezóna
Potopil sa.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní TDK Audio Tape Grade Scale
Vždy čistite hlavu, kaptan a prítlačný valec @nahrávača v normálnej polohe pásky.
Vyčistite hlavu, unášač a prítlačné valce. Názov AE | Návrat
Nepoužívajte diktafón s uvoľnenými páskami. Spustenie tra5 | AD_ [| | |] | Palace| Návrat
Názov AE | Návrat | ADPX | | | Svetlo
Pásku @ nevyťahujte ani sa jej nedotýkajte prstami. AR Les ・
*Zložte záložku v hornej časti kazety, aby ste zabránili náhodnému vymazaniu. ziyu AR-X | | |]Názov |
Zložte záložku, aby ste zabránili vymazaniu alebo opätovnému nahrávaniu. Páska s vysokou polohou
Pohodlné na ukladanie dôležitých záznamov. B ťažký . Obrázok | SH | | | | názov| návrat
Pozorne si prečítajte návod na obsluhu rekordéra alebo palubného počítača.
ePo použití sa uistite, že je úplne navinutý až do konca a vložený do určeného LSAX 1L 1 1 1 1 | 1 TEN 1
Vložte do puzdra, vysoká teplota, vysoká vlhkosť, silné magnetické pole (v blízkosti TV alebo reproduktorov) 小ジンヨンテー
Skladujte mimo dosahu priameho slnečného svetla a prašných miest.
aa MA kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami kami
Ďalšie informácie získate od. [MAGl | | | | | | | | Názov|
Servisná stanica TDK TDKーーnewー.
TDK Service Station, 1-13 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio, Japonsko:
4-6P-4 Minami-Senba, Minami-ku, Osaka, 54p Tani (06)245-7351
Rozhlasové vysielanie, nahrávky alebo záznamy z kaziet nesmiete používať na iné účely ako na osobné a -) TO :
Pásky sa nesmú používať bez súhlasu nositeľa práv podľa zákona o autorských právach, s výnimkou použitia na osobné účely a : zábavu. Tovar. WwN.
Používateľov profilový obrázok
Kazetowich
vintagehifi.sk inventár
Príspevky: 8201
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 16:18
Bydlisko: polia, lúky a háje SR
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa Kazetowich »

:D :D :D
Sansui 331 klub czechoslovakia, old Pioneer receivers
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Už som sa chcel na to vykašľať, ale keď to OCR Free je proste sila

Axia BOX 1 54 1997:

Bezpečnostné opatrenia pri dobývaní Bezpečnostné opatrenia pri domácom používaní
Skrutkovacie valčeky, chapsy a všetky ostatné časti záznamníka by sa mali uchovávať v určenom puzdre.

Nepoužívajte špinavé oblečenie a neskladujte kožu na týchto miestach: - na miestach s vysokými teplotami alebo v blate. Na rovných miestach, kde je veľa svetla.
Pred použitím sa uistite, že je páska voľná! Prehnutie - Hovoríme! Ploché miesta, kde vznikajú iné myšlienky (napr. v blízkosti televízorov. v blízkosti reproduktorov atď.).
Ak sa páska ponechá na mieste, kde môže dôjsť k jej poškodeniu alebo prasknutiu, môže dôjsť k jej poškodeniu.
Ak ste používateľ pásky, nemali by ste pásku používať. Vybrané osoby a lieky
V hinadane ju nemôžete použiť na uvoľnenie mliečnych výrobkov.
Prosím, vezmite to SA Gu Fuji Photo Film Co.

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.
Boudibou kazeta Videobooka spoločnosti Axia-Fujifilm
Pásky sú vyrobené z dreva a nepoužívajú sa na výrobu hudby. Prosím, aby sa vám na koži neobjavila vyrážka. Ak máte s páskou problém, kontaktujte nás.

Aby sme nevymazali veľký chrám pokoja, musíme zrevidovať, ponížiť, uvoľniť a prepísať štyri ázie Nafilum Siyi.
Prosím, zaútočte na pazúry!
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 8943
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa EZ647 »

Axia K1 54 1995:

Prosím, vyčistite a vyčistite loď. Loď neskladujte na týchto miestach: - vo vode, na rieke, na brehu rieky, na brehu rieky

Daru Minna Taeve musí byť vždy pred použitím zrazená. Miesta, kde sa vytvára "silná" atmosféra (napr. v blízkosti televízorov, reproduktorov atď.).

Zámky nepoužívajte, keď je vozidlo v pohybe. Výrobok nie je vhodný na použitie v prípade požiaru. Najskôr sa uistite, že dvere nie sú otvorené.

Nie som si istý, či je to kazeta alebo nie, ale je to takmer ako kazeta a nemôžem ju použiť, pretože som bol pozvaný do Zawakichi.
Tottogu dasara. Fuji Photo Film Co.
2-26-30 Nishi-Azabu, Maki Ward, Tokio 106, Japonsko.
| Názov spoločnosti sa používa aj na označenie jej audiokaziet.
Informácie o nastavení kazety
Výrobok je k dispozícii v širokej škále farieb a veľkostí. Najskôr si pozrite video.
Básne pripomínajú prebiehajúcu aféru" Oddelenie elektrotechnických materiálov, obchodné oddelenie, zákaznícky telefón 03-3406-2333.
Nasleduje zoznam ľudí, ktorí sa podieľali na filmových štúdiách.
Skontrolujte pazúry!

@ Rýchlo, strieborný zvuk a prehrávanie.
(ostrov, krátka čítanka)
@Slim, odolný proti poškriabaniu / AS EE
Hladký dotyk s hladkým pocitom CS
Nstar
vintagehifi.sk inventár
Príspevky: 3292
Dátum registrácie: Piatok, 19. Októbra 2018, 21:15

Re: Japonské preklady kaziet - OCR free

Príspevok od používateľa Nstar »

to je iná psychedélia, za také texty by sa nemusela hanbiť nejaká kapela
Napísať odpoveď

Návrat na "Kazety, pásy, CD, MD, DCC, 8 tracky a iné nenahraté média"